صفحه اصلی / دانستنی های حقوقی

دانستنی های حقوقی

راهنمای اعلام چک مفقودی و کارهایی که باید بعد از گم شدن چک انجام دهید

راهنمای اعلام چک مفقودی و کارهایی که باید بعد از گم شدن چک انجام دهید

هنگامی که برگه چکی گم می شود و یا به سرقت می رود و یا این که جعل می گردد، این برگه چک در صورتی که نوشته شده و یا به امضای صادر کننده چک رسیده باشد، حکم پول را دارد و برای جلوگیری از پرداخت وجه چک باید کارهای …

مشاهده بیشتر »